Z reguły gdy napotykacie angielskie słówko, którego znaczenie nie jest wam znane, to sięgacie do słownika, żeby je sprawdzić. Jednak czy zawsze da się przetłumaczyć wszystkie słowa i zwroty na język polski. Zastanawialiście się czy istnieją zwroty po angielsku nieprzetłumaczalne na język polski? W dzisiejszym artykule znajdziecie odpowiedź na to pytanie i poznacie rozmaite przykłady.

Nieprzetłumaczalne zwroty po angielsku

Zwroty po angielsku nieprzetłumaczalne na język polski to nie lada wyzwanie dla każdego tłumacza. Można podzielić je na następujące grupy:

1. Zwroty, których nie da się dosłownie przetłumaczyć.

Każdy język posiada określone zbitki słów, które powierzchownie wydają się być bezsensowne, ale w przenośni nabierają określonego znaczenia. Są to różne porzekadła, przysłowia czy idiomy, a żeby je zrozumieć to trzeba się przyjrzeć z bliska ich etymologii

Można tłumaczyć je wyłącznie opisowo albo szukać odpowiednika znaczeniowego w polskim języku, na który składają się zupełnie inne słowa (jednocześnie ich przekaz pozostaje taki sam jak w języku angielskim), np.:

  • „No pain, no gain” – „Bez pracy nie ma kołaczy” (w tym przypadku zaaplikowana jest zasada szukania polskiego odpowiednika),
  • „Rule of thumb” – „ogólna zasada”, a nie zasada kciuka,
  • „Under the weather” – zwrotu tego używa się, aby opisać obniżony nastrój (nie ma on związku z pogodą).

Warto pamiętać, że działa to też w drugą stronę. Język polski obfity jest w rozmaite powiedzenia, których nie da się przetłumaczyć na angielski.

2. Slang, który często składa się ze skrótów i neologizmów

Zwroty po angielsku nieprzetłumaczalne na język polski to zdecydowanie słówka slangowe, które powstają w mowie potocznej w wyniku ewolucji oficjalnego języka, np. skróty:

  • LOL – Laughing out Loud, czyli „Śmieję się na głos”.
  • YOLO – You only live once, czyli „Żyje się tylko raz”.

Powyższe skróty są zdecydowanym uproszczeniem w wielu sytuacjach życiowych, dlatego warto wzbogacić o nie swój zasób słownictwa. Bardzo często używane są w mowie pisanej na rozmaitych komunikatorach typu Facebook, Whatsapp.

3. Jest również wiele słów angielskich, które weszły do języka polskiego w ich niezmienionej formie, np.:

  • spam to po prostu miejsca na naszej skrzynce pocztowej, do którego wpadają niechciane maile. Słowo to tak bardzo przesiąkło do języka polskiego, że często zapominamy o jego pochodzeniu.
  • spoiler odnosi się do informacji, które mogą zdradzić fabułę filmu czy książki. W dobie postępu technologicznego to słowo stało się niesamowicie powszechne i przydatne do ostrzegania przed ewentualnymi „przeciekami” istotnych elementów fabularnych.

Leave a comment